Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng APAX ENGLISH

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Apax English, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Apax English. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương lai tốt nhất. Đội ngũ tư[…]

Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng TMCP SÀI GÒN – SCB

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng SCB. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương[…]

Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng Bảo Việt – Bảo Việt Bank

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng Bảo Việt, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng Bảo Việt. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương lai tốt[…]

Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng Quốc tế – VIB

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng Quốc tế VIB, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng VIB. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương lai tốt[…]

Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Trường liên cấp Quốc tế Bill Gates

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng trường liên cấp quốc tế Bill Gates, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Bill Gates School. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương[…]

Hợp tác Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng BIDV. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp[…]

Hợp tác Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – SHB

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng SHB. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương[…]

Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Trung tâm Tiếng Anh SCOTS

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Trung tâm Tiếng Anh SCOTS, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của SCOTS. Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương lai tốt nhất. Đội[…]

Hợp tác Sinh trắc vân tay cùng Trung tâm Tiếng Anh The Light House

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Trung tâm Tiếng Anh The Light House, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của The Light House Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương[…]