Chủng vân tay WT, WS – Những chiến binh quả cảm vượt sóng gió cuộc đời.

Đây là chủng vân tay Whorl Target, Whorl Spiral. Hay còn được gọi là chủng vân tay đại bàng – Tính cách như đại bàng thuần chủng, WT 100%, WS chiếm 80%.   Những bạn có chủng vân tay WT hoặc WS ở hai ngón cái và hai ngón trỏ hiện lên là người có[…]