Hợp tác triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng Quốc tế – VIB

Sinh trắc vân tay Kadita đồng hành cùng Ngân hàng Quốc tế VIB, lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh là khách hàng của Ngân hàng VIB.

Giúp bố mẹ có thể thấu hiểu rõ ràng về những tiềm năng của con để giúp con định hướng tương lai tốt nhất.

Đội ngũ tư vấn cao cấp Kadita lan tỏa giá trị Sinh trắc vân tay tới các phụ huynh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *